Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

pdf Algemene voorwaarden

Algemeen

Hartelijk Loopbaanbegeleiding is in 2021 opgericht door Monika Sluga en is gevestigd in Apeldoorn. KvK: 81348541
btw-id: NL003564070B82
Bank: NL67 KNAB 0604910681
Door CoreTalents© erkend Kerntalentenanalist. TMA Professional.
Aangesloten bij de beroepsvereniging van KerntalentenAnalisten in Nederland, KTAN.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle schriftelijke en mondelinge overeenkomsten, van voorbereidende handelingen tot offerte tot uitvoering door Hartelijk Loopbaanbegeleiding. Je wordt verondersteld deze voorwaarden vooraf te hebben gelezen en ermee akkoord te zijn gegaan.

Vertrouwelijkheid

Alle gesprekken met jou (de cliënt) zijn vertrouwelijk. Indien van toepassing: Hartelijk Loopbaan-begeleiding deelt de inhoud van deze gesprekken uitsluitend met derden (je ouders/verzorgers, opdrachtgever) na jouw toestemming.
Wanneer een organisatie Hartelijk Loopbaanbegeleiding inhuurt voor begeleiding van een medewerker geldt dat alle in het loopbaantraject gedeelde informatie pas wordt besproken met de opdrachtgever na uitdrukkelijke toestemming van de medewerker (de cliënt).

Aansprakelijkheid

Hartelijk Loopbaanbegeleiding staat voor oplossingsgericht handelen, maar biedt geen garanties. Jij bent en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor je loopbaankeuzes. De rol van Hartelijk Loopbaan¬begeleiding is begeleidend, niet leidend. Met mijn kennis en ervaring zal ik je bijstaan om zelf stappen te zetten die jou verder helpen bij het beantwoorden van vragen op het gebied van studie- en loopbaankeuzes. De keuzes die je uiteindelijk maakt en de stappen die jij daadwerkelijk zet, zijn jouw verantwoording. Hartelijk Loopbaanbegeleiding is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor jouw beslissingen gedurende het traject en daarna.
Mocht er door Hartelijk Loopbaanbegeleiding grove nalatigheid of onzorgvuldigheid zijn betracht die bij jou (of indien van toepassing: de opdrachtgever voor het traject) tot directe of indirecte schade leidt, dan is de aansprakelijkheid van Hartelijk Loopbaanbegeleiding beperkt tot maximaal het bedrag dat is betaald voor de diensten van Hartelijk Loopbaanbegeleiding.

Tarieven

De tarieven staan vermeld op de website en zijn exclusief 21% btw, tenzij anders vermeld. Tariefswijzigingen worden uiterlijk een maand voor de ingangsdatum aangekondigd. In uitzonderlijke gevallen kan van de basistarieven worden afgeweken. Dit zal te allen tijde vooraf met jou als cliënt (en indien van toepassing: jouw ouders/verzorgers of opdrachtgever) worden besproken en worden vastgelegd in een voor beide partijen bindende overeenkomst.

Betalingsvoorwaarden

Facturen van Hartelijk Loopbaanbegeleiding worden door jou (cliënt en/of de opdrachtgever) binnen 14 dagen na dagtekening betaald. Wanneer de betaling uitblijft, stuurt Hartelijk Loopbaanbegeleiding een betalingsherinnering. Is daarop niet binnen 7 dagen aan de betalingsverplichting voldaan, zal Hartelijk Loopbaanbegeleiding een tweede betalingsherinnering versturen, vermeerderd met € 25,00 voor administratiekosten. Mocht dan nog niet aan de betalingsverplichting zijn voldaan, is Hartelijk Loopbaanbegeleiding genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan derden. Conform de wet zijn de kosten van de incasso dan voor jou (cliënt en/of opdrachtgever).
Hartelijk Loopbaanbegeleiding zal bij betalingsachterstand de begeleiding opschorten, totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

Verhindering

Je kunt een afspraak altijd verzetten. Houd er rekening mee dat een KernTalentenanalyse zo’n 3 uur duurt, dus neem bijtijds contact op. Wanneer je verhindert bent, geef je dit uiterlijk 24 uur vóór de afspraak telefonisch of via de app door. Voor afspraken die niet of niet op tijd worden afgezegd of verzet, worden kosten in rekening gebracht.

Uitvoering

Wanneer je deze algemene voorwaarden hebt gelezen en hiermee akkoord gaat, kun je een afspraak maken voor een gratis kennismakingsgesprek. In het geval van een studiekeuzetraject mogen je ouders/verzorgers dit gesprek bijwonen, de vervolgafspraken niet. Dit wordt in het kennismakings¬gesprek toegelicht. Tijdens het kennismakings¬gesprek bespreken we de mogelijkheden van jouw begeleidingstraject. Je kunt contact opnemen via de contactgegevens op de site.

Hartelijk welkom!

Monika Sluga
Juli 2022